Σε λίγες ημέρες θα πληρωθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου στους δικαιούχους όλων των ταμείων (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΔΕΗ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και ΔΗΜΟΣΙΟ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΕΦΚΑ οι συντάξεις του Νοεμβρίου, ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και θα πληρωθούν στις παρακάτω ημερομηνίες:

-Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου (τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα) θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως Ταμείων Μη Μισθωτών [ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ] και οι συντάξεις ΟΠΣ-ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016).

-Τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου (προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα) θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.