Ο Δήμαρχος Πάρου κ. Κωνσταντίνος Μπιζάς απέστειλε επιστολή προς την Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κα. Ιωάννα Λυτρίβη προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία στην Πάρο, των τμημάτων στις ειδικότητες Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef) και του τομέα Υποδοχής-Φιλοξενίας της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) Σύρου.

Ο Δήμαρχος τόνισε πως απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων, είναι να συμπεριληφθούν οι ανωτέρω ειδικότητες στο Παράλληλο Μηχανογραφικό 2024 του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α, όπως συνέβη και κατά την παρελθούσα σχολική χρονιά και για τον λόγο αυτό ζήτησε την συνδρομή της.

Στην επιστολή υπογραμμίστηκε πως η παριανή κοινωνία επιθυμεί διακαώς τη λειτουργία και των δύο τμημάτων στο νησί μας καθώς η Πάρος είναι ένα νησί που διακρίνεται για την υψηλή τουριστική κίνησή της αλλά και την συνακόλουθη ποιοτική προβολή του τουριστικού προϊόντος. Μια από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να παρέχονται αποτελεσματικές υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού, είναι η εκπαίδευση και η κατάλληλη κατάρτιση επαγγελματιών και εργαζομένων στον τομέα της παροχής των τουριστικών υπηρεσιών. Αναμφίβολα η λειτουργία των δύο ανωτέρω τμημάτων της Σ.Α.Ε.Κ. Σύρου στην Πάρο θα συμβάλει αποτελεσματικά ως προς την κατεύθυνση αυτή.

Από πλευράς του ο Δήμαρχος, δεσμεύτηκε πως η Δημοτική Αρχή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την εύρυθμη  λειτουργία των τμημάτων, μέσα από την απρόσκοπτη συνεργασία με τη Διεύθυνση της Σ.Α.Ε.Κ. Σύρου, καθώς και με την παροχή σχετικής υλικοτεχνικής βοήθειας. Τέλος, δεσμεύτηκε ότι θα διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ευδοκιμήσει φέτος η προσπάθεια λειτουργίας και του τμήματος Υποδοχής και Φιλοξενίας καθώς λόγω του μη επαρκούς αριθμού αιτήσεων δεν κατέστη δυνατή η λειτουργία το 2023-2024.