Με Δελτίο Τύπου που απέστειλε ο Έπαρχος Πάρου-Αντιπάρου, ενημέρωσε τους δημότες για την έναρξη διαγράμμισης στον περιφερειακό της Πάρου.

Το Δελτίο Τύπου έχει ως εξής:

Στα πλαίσια της εργολαβίας «Έργα βελτίωσης - ασφάλειας επαρχιακού
οδικού δικτύου ν. Πάρου, Νάξου, Θήρας» θα πραγματοποιηθούν από την
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εργασίες διαγράμμισης του οδοστρώματος.

Οι εργασίες στην Πάρο ξεκίνησαν σήμερα 13 Οκτωβρίου 2021, και θα
περιλαμβάνουν διαγράμμιση της διπλής αξονικής γραμμής και των οριογραμμών
εκατέρωθεν, στο σύνολο του επαρχιακού οδικού δικτύου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται κανονικά. Ο ανάδοχος θα προβεί
στην κατάλληλη σήμανση και την ρύθμιση της κυκλοφορίας με το προσωπικό του.
Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν την επόμενη εβδομάδα.