50  χρόνια μετά την Εξέγερση της Νεολαίας στο Πολυτεχνείο, τα βασικά συνθήματα παραμένουν επίκαιρα. ΨΩΜΙ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.  Τι έχει απογίνει με όλα αυτά;

ΨΩΜΙ: Η παρατεταμένη οικονομική κρίση έχει οδηγήσει ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας στο επίπεδο της ανέχειας σε σημείο που πολλά νοικοκυριά με δυσκολία επιβιώνουν.

ΠΑΙΔΕΙΑ: Η δημόσια παιδεία απαξιώνεται. Δεν επενδύονται χρήματα, δε στελεχώνεται. Η ιδιωτική παιδεία είτε με έμμεσο είτε με άμεσο τρόπο ενισχύεται.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: Η ελευθερία, όχι τόσο με την έννοια των ατομικών ελευθεριών, αλλά οπωσδήποτε με την έννοια της ελευθεροτυπίας, δηλαδή της αντικειμενικής και πολύπλευρης ενημέρωσης, είναι βαθιά ελλειμματική, όπως καταγγέλλεται ακόμα και σε επίπεδο ΕΕ.

Ο πολιτισμός και οι διαχρονικές αξίες αλλά και οι συλλογικές δράσεις που δημιουργούν και συντηρούν την πολιτισμική πρόοδο, υποχωρούν υπό την πίεση της ευτέλειας και της απαιτητικής καθημερινότητας, εντείνοντας τον ατομισμό και την απομόνωση. Αναγκαιότητα σήμερα είναι να ξαναφέρουμε την αισιοδοξία και την ελπίδα, στηρίζοντας τις συλλογικές προσπάθειες με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων από εμάς σε αυτές.

Ο ιστορικός Πολιτιστικός μας Σύλλογος, ο «Αρχίλοχος» της Πάρου, οφείλει να συνδράμει στην ανανέωση του ενδιαφέροντος των συμπολιτών μας για συμμετοχή, προσφέροντας δυνατότητες για δραστηριοποίηση πολλών, με πρωτοβουλίες και δράσεις που θα καλύπτουν ποικίλα πεδία ενδιαφέροντος, ώστε να είναι ελκυστικά σε όσο το δυνατόν περισσότερους. Με την ανάληψη αυτής τη ευθύνης απαντά σήμερα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας στο διαχρονικό αίτημα των αγωνιστών του Πολυτεχνείου.