Στις 23 Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00΄,  στο Γραφείο του Δημάρχου Πάρου, θα γίνει σύσκεψη των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων για τις επικείμενες ευρωεκλογές.

Η πρόσκληση του Δημάρχου και το θέμα της σύσκεψης

«Καθορισμός τρόπου κατανομής και χρήσης χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο για τις Ευρωεκλογές της 9ηςΙουνίου 2024 στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές  Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α΄220) για την προεκλογική προβολή τους».

Ο Δήμαρχος  Πάρου

Κωνσταντίνος Ν. Μπιζάς