Γη και ύδωρ έδωσαν οι συμμετέχοντες σε πρόσφατη ηλεκτρονική πλειοδοτική δημοπρασία που διενήργησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστων παραλιών σε περιοχές της Μυκόνου, της Πάρου, της Μήλου και Νάξου.

Ενδεικτικές είναι δύο περιπτώσεις παραλιών στη Μύκονο, που οι προσφορές έφθασαν σε 926.400 ευρώ και 890.400 ευρώ για την κατακύρωση του αποτελέσματος ενώ οι τιμές εκκίνησης ήταν 120.000 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση παραλίας στη Μήλο, η τιμή εκκίνησης ήταν 25.300 ευρώ και η υψηλότερη προσφορά έφθασε σε 505.747 ευρώ για την ανάδειξη πλειοδότη.

Να σημειωθεί ότι η διάρκεια των παραχωρήσεων είναι έως 31-12-2025.

Μεταξύ των παραλιών που υπήρξε κατακύρωση του αποτελέσματος ανά περιοχή, είναι και οι εξής:

Μύκονος

Για τμήμα παραλίας στο Καλό Λιβάδι, συνολικού εμβαδού 500 τ.μ.  με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση ομπρελών και ξαπλωστρών και με συνολική τιμή εκκίνησης 120.000 ευρώ, η υψηλότερη προσφορά 890.400 ευρώ υπεβλήθη από την εταιρεία RED SEA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. στην οποία και κατακυρώθηκε η θέση ως τελευταίο πλειοδότη.

Σε άλλο τμήμα παραλίας στο Καλό Λιβάδι, συνολικού εμβαδού 500 τ.μ.  με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση ομπρελών και ξαπλωστρών και με συνολική τιμή εκκίνησης 120.000 ευρώ, η υψηλότερη προσφορά 926.400 ευρώ υπεβλήθη από την εταιρεία VAQUEROS Ε.Ε. στην οποία και κατακυρώθηκε η θέση ως τελευταίο πλειοδότη.

Επιπλέον, για τμήμα παραλίας στην Αγία Άννα, συνολικού εμβαδού 500 τ.μ.  με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση ομπρελών και ξαπλωστρών και με συνολική τιμή εκκίνησης 60.000 ευρώ, η υψηλότερη προσφορά 110.400 ευρώ υπεβλήθη από την εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε. στην οποία και κατακυρώθηκε η θέση ως τελευταίο πλειοδότη.

Τέλος, για τμήμα παραλίας στη Λιά, συνολικού εμβαδού 300 τ.μ.  με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση ομπρελών και ξαπλωστρών και με συνολική τιμή εκκίνησης 72.000 ευρώ, η υψηλότερη προσφορά 292.320 ευρώ υπεβλήθη από την εταιρεία ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΙΑΣΤΗ Α.Ε. στην οποία και κατακυρώθηκε η θέση ως τελευταίο πλειοδότη.

Πάρος

Για τμήμα παραλίας στον Κριό, συνολικού εμβαδού 499,65 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση ομπρελών και ξαπλωστρών και με συνολική τιμή εκκίνησης 44.968,50 ευρώ, η μοναδική προσφορά 44.968,50 ευρώ υπεβλήθη από την εταιρεία ΝΟΤΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. στην οποία και κατακυρώθηκε η θέση.

Για άλλο τμήμα παραλίας στον Κριό, συνολικού εμβαδού 251,20 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση ομπρελών και ξαπλωστρών και με συνολική τιμή εκκίνησης 22.608 ευρώ, η μοναδική προσφορά 22.608 ευρώ υπεβλήθη από την εταιρεία MYHO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. στην οποία και κατακυρώθηκε η θέση.

Επίσης, για τμήμα παραλίας στη Χρυσή Ακτή, συνολικού εμβαδού 300 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση ομπρελών και ξαπλωστρών και με συνολική τιμή εκκίνησης 27.000 ευρώ, η μοναδική προσφορά 27.000 ευρώ υπεβλήθη από την εταιρεία ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε. στην οποία και κατακυρώθηκε η θέση.

Τέλος, για άλλο τμήμα παραλίας στη Χρυσή Ακτή, συνολικού εμβαδού 300 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση ομπρελών και ξαπλωστρών και με συνολική τιμή εκκίνησης 27.000 ευρώ, η μοναδική προσφορά 27.000 ευρώ υπεβλήθη από την εταιρεία ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. στην οποία και κατακυρώθηκε η θέση.

Μήλος

Για τμήμα παραλίας στην Αχιβαδολίμνη (ανατολικό), συνολικού εμβαδού 185 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση ομπρελών και ξαπλωστρών και με συνολική τιμή εκκίνησης 16.620 ευρώ, η υψηλότερη προσφορά 51.051 ευρώ υπεβλήθη από την εταιρεία ARREBOL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην οποία και κατακυρώθηκε η θέση ως τελευταίο πλειοδότη.

Επίσης, για τμήμα παραλίας στη Φυριπλάκα, συνολικού εμβαδού 185 τ.μ. με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση ομπρελών και ξαπλωστρών και εμβαδού 15 τ.μ. με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας, με συνολική τιμή εκκίνησης 25.300 ευρώ, η υψηλότερη προσφορά 505.747 ευρώ υπεβλήθη από την εταιρεία ARREBOL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην οποία και κατακυρώθηκε η θέση ως τελευταίο πλειοδότη.

Νάξος

Για τμήμα παραλίας στην Πλάκα, συνολικού εμβαδού 424,36 τ.μ. με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση ομπρελών και ξαπλωστρών και με συνολική τιμή εκκίνησης 39.889,84 ευρώ, η μοναδική προσφορά 39.889,84 ευρώ υπεβλήθη από την εταιρεία Θ.ΣΟΥΡΜΕΛΗ Ι.ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ Ο.Ε. στην οποία και κατακυρώθηκε η θέση.

Για άλλο τμήμα παραλίας στην Πλάκα, συνολικού εμβαδού 500 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση ομπρελών και ξαπλωστρών, και με συνολική τιμή εκκίνησης 47.000 ευρώ, η μοναδική προσφορά 47.000 ευρώ υπεβλήθη από την εταιρεία Θ.ΣΟΥΡΜΕΛΗ Ι.ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ Ο.Ε. στην οποία και κατακυρώθηκε η θέση.

Τέλος, σε άλλο τμήμα της παραλίας στην Πλάκα, συνολικού εμβαδού 304,51 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση ομπρελών και ξαπλωστρών και με συνολική τιμή εκκίνησης 28.623,94 ευρώ, η μοναδική προσφορά 28.623,94 ευρώ υπεβλήθη από την εταιρεία MK HOSPITALITY Ο.Ε. στην οποία και κατακυρώθηκε η θέση.