Σήμερα, Κυριακή 24 Μαρτίου στις 11:00 στο ΕΠΑΛ γίνεται η Γενική Συνέλευση της Κίνησης Πολιτών Πάρου, με θέμα τις μελλοντικές δράσεις και τη στοχοθεσία της Κίνησης Πολιτών.

Κείμενο προτάσεων μελών του Κινήματος Πολιτών για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικής και δημοκρατικής λειτουργίας του Κινήματος

Η «Κίνηση Πολιτών Πάρου» αποτελεί κίνημα βάσης που εφαρμόζει, ως οφείλεται, άμεσο-δημοκρατικές διαδικασίες, γεγονός που αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον. Η Κίνηση Πολιτών οφείλει να παραμείνει μια από-τα-κάτω συλλογικότητα που να είναι ανοιχτή στο σύνολο της κοινωνίας του νησιού και να παρεμβαίνει σε όλα τα θέματα που την αφορούν.

Την περυσινή περίοδο συμμετείχαν αρκετά πρόσωπα με ικανότητες, που συνεισέφεραν στην Κίνηση, χωρίς να εμφανιστεί κάποιο φαινόμενο «καπελώματος» ή χειραγώγησης - γεγονός που συνέβαλε στην επιτυχία και ευρύτερη αποδοχή της Κίνησης. Ναι μεν οι συνεδριάσεις της συντονιστικής ομάδας πραγματοποιούνταν κάτω από την ομπρέλα της Περιβαλλοντικής Ομάδας του Αρχίλοχου, δεν είναι, όμως, θεμιτό να συγχέεται και να ταυτίζεται η Κίνηση Πολιτών με την Περιβαλλοντική Ομάδα του Αρχίλοχου (μια ομάδα που λειτουργεί σύμφωνα με το καταστατικό ενός συλλόγου) ή και με τον ίδιο τον ΠΣ Αρχίλοχο.

Τις τελευταίες εβδομάδες διεξάγεται μια συζήτηση περί των πλεονεκτημάτων/μειονεκτημάτων της εκλογής μίας συντονιστικής επιτροπής ή μίας γραμματείας σε μία κατ’ ουσίαν ακτιβιστική κίνηση πολιτών.

Από τη μια υπάρχουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, εφόσον συσταθεί μια ομάδα συντονισμού, όπως:


 • Αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων
 • Καλύτερη οργάνωση
 • Πιο έγκυρη εκπροσώπηση
 • Αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων

Από την άλλη υπάρχουν και σαφή μειονεκτήματα που ενδέχεται να λειτουργήσουν βλαπτικά, όπως:

 • Κίνδυνος συγκεντρωτισμού: ενώ μία από - τα- κάτω συλλογικότητα αξιοποιεί τη συμβολή και συμμετοχή όλων των μελών της ισότιμα, η σύσταση μιας συντονιστικής επιτροπής θα μπορούσε να οδηγήσει -ακούσια- σε φαινόμενα συγκεντρωτισμού. Κάτι τέτοιο θα αποξένωνε τα μέλη της βάσης, που θα αισθάνονταν ότι η φωνή τους εκτιμάται και εισακούεται λιγότερο στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων.
 • Κίνδυνος γραφειοκρατικοποίησης: Η εισαγωγή δομημένου συντονιστικού οργάνου μπορεί να οδηγήσει σε γραφειοκρατικοποίηση, όπου η γραφειοκρατία και οι διατυπώσεις θα επιβραδύνουν τη λήψη αποφάσεων και τη δράση. Αυτό θα άμβλυνε τον αυθορμητισμό, ενθουσιασμό και ευελιξία που συχνά χαρακτηρίζουν και ενισχύουν τα κινήματα βάσης.
 • Εσωτερικές συγκρούσεις: Η ύπαρξη μιας συντονιστικής επιτροπής ή μιας γραμματείας μπορεί να οδηγήσει κάποιες φορές και σε εσωτερικές συγκρούσεις, ιδίως όταν υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τις στρατηγικές, τις προτεραιότητες ή την κατανομή των πόρων. Η διαχείριση αυτών των συγκρούσεων απαιτεί επιπλέον χρόνο και ενέργεια, που διαφορετικά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς όφελος των ίδιων των ακτιβιστικών δράσεων.

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θεωρούμε ότι η διαδικασία εκλογής μίας γραμματείας ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου πρέπει να τηρεί συγκεκριμένους κανόνες, όπως:

 • Να τεθεί σε ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση η πρόταση για εκλογή ή διορισμό Γραμματείας ή Συντονιστικής Επιτροπής.
 • Να αποφασιστεί εκ των προτέρων η μορφή του οργάνου που μπορεί να είναι μια Γραμματεία χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες ή μια ανοικτή, μη εκλεγμένη, συντονιστική επιτροπή με εκτελεστικές αρμοδιότητες (όπως δηλαδή λειτουργούσε η Κίνηση το περασμένο καλοκαίρι).

Η Συνέλευση της Κυριακής μπορεί, φυσικά, να λάβει αποφάσεις. Θεωρούμε, ωστόσο, ότι δεν μπορεί να διενεργήσει εκλογές, από τη στιγμή που κάτι τέτοιο δεν έχει προ-ανακοινωθεί. Οι εκλογές θα πρέπει να διενεργηθούν σε επόμενο χρόνο, επιτρέποντας ένα εύλογο χρονικό διάστημα για δήλωση υποψηφιοτήτων.

Κατά την άποψή μας, τα βασικά όργανα της Κίνησης Πολιτών θα πρέπει να είναι τα παρακάτω:

 1. Η Γενική Συνέλευση που αποτελεί το ανώτατο όργανο της Κίνησης Πολιτών (με πλήρεις εξουσίες). Η ΓΣ πρέπει να συγκαλείται σε τακτική βάση (τουλάχιστον δις ετησίως) για ενημέρωση των πολιτών και συζήτηση σε όλα τα θέματα που αφορούν το νησί.
 2. Το διευρυμένο συντονιστικό: Θα έχει δυνατότητα λήψης αποφάσεων (στα πρότυπα του καλοκαιριού 2023). Θα πρέπει να συνεδριάζει σε τακτικότερη βάση, σε γνωστό τόπο και χρόνο (που θα ανακοινώνονται από τη "γραμματεία"). Στο διευρυμένο συντονιστικό θα έχει δυνατότητα συμμετοχής οποιοδήποτε μέλος της Κίνησης το θελήσει, με δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων (ψήφου). Οι αποφάσεις λαμβάνονται με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες.
 3. Η γραμματεία (αν τελικά η ΓΣ το αποφασίσει):
 • Δεν θα πρέπει επουδενί να έχει αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων παρά μόνο οργανωτικό ρόλο, όπως γραμματειακή υποστήριξη, επικοινωνία, προετοιμασία ατζέντας για συζητήσεις, προτοιμασία εισηγήσεων, πρόσκληση & ανακοίνωση Γενικών Συνελεύσεων, κλπ.
 • Τα μέλη της γραμματείας ΔΕΝ εκπροσωπούν την Κίνηση Πολιτών. Εκπρόσωποι (όπου και όποτε χρειαστεί) ορίζονται από το -διευρυμένο- συντονιστικό και, φυσικά, από τη Γενική Συνέλευση.
 • Η διάρκεια θητείας της γραμματείας θα μπορούσε να ήταν της τάξης του ενός έτους ή των έξι μηνών.

Το παρόν κείμενο συνυπογράφεται από τα παρακάτω μέλη της Κίνησης Πολιτών:

Νικόλας Στεφάνου
Δαμιανός Γαβαλάς
Ελισάβετ Παπαζώη
Ηλίας Πετράκης
Μαρία Μπιζά