Η πρώτη συνεδρίαση του Συντονιστικού της Κίνησης Πολιτών Πάρου θα πραγµατοποιηθεί στις 31 Μαΐου και ώρα 7 µ.µ. στην Παροικιά, στο ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ και θα είναι δηµόσια.