Ο Δήμος Πάρου γνωστοποιεί, την ένταξη του, στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας  55  ετών  και  άνω, η οποία εγκρίθηκε με την  υπ’ αριθμ.  22/2024/000110988657 απόφαση της ΔΥΠΑ ΚΠΑ2 Πάρου (π. Ο.Α.Ε.Δ.),  βάσει της υπ’ αριθμ. 11/2017 δημόσιας πρόσκλησης όπως ισχύει, για τις παρακάτω θέσεις:

αριθμός θέσεων

κλάδος/ειδικότητα

     5

ΥΕ Φυλάκων

     1

ΔΕ Προσωπικού Εστίασης/ ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων ή

ΥΕ  Προσωπικού Εστίασης/ ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Μαγειρείων

     4

ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

     2

ΔΕ Οδηγών

    6

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

    5

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

    2

ΥΕ Τεχνιτών Δομικών Έργων

    2

ΥΕ Βοηθών Κηπουρών

 

ΣΥΝΟΛΟ     27

 

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών καθώς και ανέργους άνω των 67  έως και 74 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η κατοχή κάρτας ανεργίας σε ισχύ.

Η μέγιστα διάρκεια απασχόλησης των  ωφελούμενων ανέργων είναι τα 2 έτη (1 συν  1 έτος)

Πληροφορίες :  -  ΔΥΠΑ ΚΠΑ2 Πάρου (π. Ο.Α.Ε.Δ.)  τηλέφωνο επικοινωνίας  2284023071

e-mail: kpaparos@dypa.gov.gr

-Δήμος Πάρου, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων -τηλέφωνα  επικοινωνίας  2284360114 και  2284360174