Πάρος | Συνεδρίαση Δ.Σ. Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. στις 19/12

15

Την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω τέσσερα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

«1. Έγκριση Προϋπολογισμού, Πίνακα Στοχοθεσίας και Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΝΠΙΔ Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για το έτος 2019 στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πάρου.

2. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών.

3. Συζήτηση επί του αιτήματος της κ. Ι. Κραουνάκη.

4. Θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του Λαογραφικού μουσείου «Συλλογή Όθωνα Κάπαρη».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Μάρκος Ι. Κωβαίος»