Πάρος | Δρομολόγια ΚΤΕΛ από 08/01/2019 έως 28/02/2019

25

Τα δρομολόγια ΚΤΕΛ Πάρου από την Τρίτη 8 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 διαμορφώνονται ως εξής:

Από Παροικία προς Μαράθι – Κώστο – Λεύκες – Πρόδρομο – Μάρμαρα – Μάρπησσα – Πίσω Λιβάδι – Λογαρά – Παραλία Πούντας – Χρυσή Ακτή – Δρυό
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.30*, 10.40*, 12.10*, 14.15*, 16.10*
Σαββατοκύριακο: 12.10*, 14.00*

Aπό  Δρυό προς Χρυσή Ακτή – Παραλία Πούντας – Λογαρά – Πίσω Λιβάδι – Μάρπησσα – Μάρμαρα – Πρόδρομο – Λεύκες – Κώστο – Μαράθι – Παροικία
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.25 Από Μάρπησσα, 08.55*, 13.05*, 14.55*, 17.25*
Σαββατοκύριακο: 08.55*, 13.05*, 14.55*

* Από/Προς Άσπρο Χωριό

Από Παροικία προς Νάουσα
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.25*, 09.00, 10.00, 11.00*, 12.10, 13.50*, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο: 09.00, 12.10, 14.00

Από Νάουσα προς Παροικία
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.40, 08.10*, 09.30, 11.30*, 12.30, 13.30*, 14.35*, 16.30
Σαββατοκύριακο: 09.30*, 12.30, 14.30

* Μέσω Καμαρών

Από Παροικία προς Αλυκή
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10^, 12.10^, 13.30^, 14.15, 16.10^
Σαββατοκύριακο: 08.45, 12.10^, 14.10^

Από Αλυκή προς Παροικία
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.40>, 09.10*, 12.10*, 13.55, 14.40, 16.40
Σαββατοκύριακο: 09.10*, 12.40, 14.40

* Mέσω Βουτάκου – Πούντας
^ Mέσω Πούντας – Βουτάκου

Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.30, 08.45^, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο: 08.45^, 12.10, 14.10

Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.50, 09.25, 11.25, 12.25, 13.45*,14.25>, 16.25*
Σαββατοκύριακο: 09.25, 12.25*, 14.25*

* Mέσω Βουτάκου – Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής – Βουτάκου
> Mέσω  Βουτάκου

Από Παροικία προς Νάουσα – Πρόδρομο – Μάρπησσα – Πίσω Λιβάδι – Λογαρά – Παραλία Πούντας – Χρυσή Ακτή – Δρυό
Δευτέρα – Παρασκευή: 13.50*

Από Νάουσα προς Δρυό
Δευτέρα – Παρασκευή: 14.15

Από Δρυό προς Νάουσα – Παροικία
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.05

Από Παροικία προς Βουτάκο
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο: 08.45, 12.10, 14.10

Από Βουτάκο προς Παροικία
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.50, 09.15, 12.20, 13.50, 14.35, 16.35
Σαββατοκύριακο: 09.15, 12.35, 14.35

Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες – Παροικία
Δευτέρα – Παρασκευή: 08.55, 13.05, 14.55, 17.25
Σαββατοκύριακο: 08.55, 13.05, 14.55

Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα – Παροικία
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.05

Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.30, 10.40, 12.10, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο: 12.10, 14.00

Από Αγκαιριά προς Παροικία
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.35>, 09.05*, 12.05*, 13.55, 14.45, 16.45
Σαββατοκύριακο: 09.05*, 12.45, 14.45

Από Παροικία προς Αγκαιριά
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10^, 12.10^, 13.30^, 14.15, 16.10^
Σαββατοκύριακο: 08.45, 12.10^, 14.10^

* Mέσω Βουτάκου – Πούντας
^ Mέσω Πούντας – Βουτάκου

Από Κώστο προς Παροικία
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.40, 09.30, 13.35, 15.30
Σαββατοκύριακο: 09.30, 13.35, 15.30

Από Κώστο προς Δρυό
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.45*, 10.55*, 12.25*, 14.30*, 16.25*
Σαββατοκύριακο: 12.25*, 14.30*

* Άσπρο Χωριό

Από Πρόδρομο προς Λεύκες – Παροικία
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.30, 09.20, 13.25, 15.20, 17.45
Σαββατοκύριακο: 09.20, 13.25, 15.20

Από Πρόδρομο προς Νάουσα – Παροικία
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.30

Από Πρόδρομο προς Δρυό
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.55, 11.05, 12.35, 14.35, 16.30
Σαββατοκύριακο: 12.35, 14.20

Από Μάρμαρα προς Λεύκες – Παροικία
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.30, 09.20, 13.35, 15.20, 17.45
Σαββατοκύριακο: 09.20, 13.35, 15.20

Από Μάρμαρα προς Νάουσα – Παροικία
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.25

Από Μάρμαρα προς Δρυό
Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00, 11.10, 12.40, 14.45, 16.40
Σαββατοκύριακο: 12.40, 14.30

Από Μάρπησσα προς Λεύκες – Παροικία
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.25, 09.15, 13.20, 15.15, 17.40
Σαββατοκύριακο: 09.15, 13.20, 15.15

Από Μάρπησσα προς Νάουσα – Παροικία
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.25

Από Μάρπησσα προς Δρυό
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.55, 11.10, 12.35, 14.35, 16.30
Σαββατοκύριακο: 12.35, 14.30

Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες – Παροικία
Δευτέρα – Παρασκευή: 09.10, 13.15, 15.10, 17.35
Σαββατοκύριακο: 13.15, 15.10

Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα – Παροικία
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.20

Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό
Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00, 11.15, 12.40, 14.40, 16.35
Σαββατοκύριακο: 12.40, 14.35

Από Λογαρά προς Λεύκες – Παροικία
Δευτέρα – Παρασκευή: 09.10, 13.15, 15.10, 17.35
Σαββατοκύριακο: 09.10, 13.15, 15.10

Από Λογαρά προς Νάουσα – Παροικία
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.20

Από Λογαρά προς Δρυό
Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00, 11.15, 12.40, 14.40, 16.35
Σαββατοκύριακο: 12.40, 14.35

Από Παρασπόρο προς Παροικία
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.55, 09.30, 11.45, 12.45, 13.55, 14.50, 16.55
Σαββατοκύριακο: 09.35, 12.55, 14.55

Από Παροικία προς Παρασπόρο
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.10, 07.30, 08.45, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο: 08.45, 12.10, 14.10

Από Πεταλούδες προς Παροικία
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.45, 08.55, 11.20, 13.50, 14.50, 16.50
Σαββατοκύριακο: 08.55, 12.50, 14.50

Από Παροικία προς Πεταλούδες
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.10, 08.45, 10.10, 13.30, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο: 08.45, 12.10, 14.10

Από Παροικία προς Αεροδρόμιο
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.10, 08.45, 10.10, 14.15
Σαββατοκύριακο: 08.45, 12.10, 14.10

Από Πούντα προς Αεροδρόμιο
Δευτέρα – Παρασκευή: 10.25, 14.25
Σαββατοκύριακο: 12.25, 14.25

Από Αεροδρόμιο Πούντα – Παροικία
Δευτέρα – Παρασκευή: 09.00, 11.15
Σαββατοκύριακο: 09.00

Από Λεύκες προς Παροικία
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.35, 09.25, 13.30, 15.20, 17.50
Σαββατοκύριακο: 09.25, 13.30, 15.20

Από Λεύκες προς Δρυό
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.50*, 11.00*, 12.30*, 14.30*, 16.30*
Σαββατοκύριακο: 12.30*, 14.20*

* Από/Προς Άσπρο Χωριό

Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες – Παροικία
Δευτέρα – Παρασκευή: 09.00, 13.05, 15.00, 17.30
Σαββατοκύριακο: 09.00, 13.05, 15.00

Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα – Παροικία
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.10

Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες – Παροικία
Δευτέρα – Παρασκευή: 09.05, 13.10, 15.05, 17.30
Σαββατοκύριακο: 09.05, 13.10, 15.00

Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα – Παροικία
Δευτέρα – Παρασκευή: 07.15

Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων ισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€