Εγγραφή Ευρωπαίων πολιτών στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Πάρου

20

Προθεσμία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019 θα έχουν οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Πάρου ώστε να μπορέσουν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του ερχόμενου Μαΐου.

Ως γνωστόν, οι πολίτες της Ε.Ε. μπορούν από τις φετινές εκλογές να ψηφίσουν στον τόπο κατοικίας τους ακόμα και χωρίς να έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια και παράλληλα, εφόσον επιθυμούν, να θέσουν και υποψηφιότητα για τα αξιώματα του δημάρχου, του δημοτικού συμβούλου και του μέλους του περιφερειακού συμβουλίου. Αρκεί να εγγραφούν έως τις 29 Φεβρουαρίου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Πάρου, οι πολίτες της Ε.Ε. που κατοικούν στα όρια του Δήμου, οφείλουν να προσέλθουν στο Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου για να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση – δήλωση, προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και αποδεικτικό κατοικίας ή προσωρινής εγκατάστασης στην Πάρο.

Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι οι κοινοτικοί εκλογείς, οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους πολιτών της Ε.Ε. του Δήμου Πάρου, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και για τις περιφερειακές εκλογές.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να βρουν τη σχετική νομοθεσία και την αίτηση – δήλωση Κοινοτικού Εκλογέα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://dimos.paros.gr/ ή να την προμηθευτούν καθημερινά από το Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης (ώρες 08.00 – 13.00).

Τέλος, σε ό,τι αφορά στις Ευρωεκλογές, οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα είτε στο κράτος μέλος καταγωγής τους είτε στο κράτος μέλος κατοικίας τους.